Aigua

El Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC) és una entitat pública de base associativa i caràcter local que agrupa diversos ajuntaments implicats directament en el cicle integral de l’aigua i el medi ambient a través de les seves empreses municipals o dels instruments públics del consorci.

El CONGIAC és col·laborador especialitzat i qualificat en matèria de medi ambient a través de les seves empreses municipals, i pot actuar com a interlocutor entre l’administració autonòmica i els ens locals. A més, ofereix una gestió actual i optimitzada a totes les tasques necessàries perquè els associats, i en general els usuaris dels nostres serveis, tinguin un abastament i sanejament d’alta qualitat, amb sinergies i economies d’escala.

Les seves finalitats són:

  • Defensar la titularitat pública de la gestió dels recursos hidrològics i els serveis públics vinculats.
  • Potenciar la col·laboració entre els seus associats.
  • Col·laborar amb altres administracions o entitats de dret públic o privat per a l’elaboració i execució de projectes i programes d’interès comú en l’àmbit del medi ambient i el cicle de l’aigua.
  • Defensar els interessos dels municipis consorciats davant les administracions hidràuliques territorials, institucionals i tercers.
  • Promoure, construir, explotar i mantenir obres per a l’abastament, sanejament i depuració d’aigües competència dels ens locals, així com gestionar una part o la totalitat del cicle de l’aigua d’aquells municipis i/o entitats públiques que ho sol·licitin.
  • Analitzar la qualitat de les aigües i el seu nivell de contaminació.
  • Realitzar activitats d’investigació, estudi, planificació, projecció, assistència tècnica i divulgació, relacionades amb el cicle integral de l’aigua i el medi ambient.

Avui hem presentat el Festival Microclima! ✨

🎤 Andreu Valor, Joan Miquel Oliver, Mazoni, Anna Andreu, Hey Kid i Lia Sampai seran els protagonistes d'aquesta edició.

2

AQUEST CAP DE SETMANA A CAMPRODON...

🏀⚽️ Partits de bàsquet i futbol al llarg de dissabte i diumenge

🎞️ Al Casal Camprodoní s'hi podrà veure "El triángulo de la tristeza"

🖼️ Cal Marquès acull l'exposició "Dibuixos de guerra i exili"

2

FESTIVAL MICROCLIMA 2023🌿

Ja tenim aquí el cartell del Microclima 2023, que tornarà a portar concerts a espais amb encant de Camprodon!

Aquest any visitarem per primera vegada els jardins de Can Vincke i tornarem al Passeig Maristany, Beget i davant el Monestir de Sant Pere.

Veure més