Pla d’Integritat i mesures Antifrau

Pla d’Integritat i mesures Antifrau

 

El present Pla Antifrau té com a objectiu establir els principis i les normes que seran d’aplicació i observança en matèria antifrau, anticorrupció i a fi d’evitar els conflictes d’interessos en relació amb els fons provinents del Mecanisme per a la Recuperació ila Resiliència (MRR).

 

Per a això, es promourà una cultura que exerceixi un efecte dissuasiu per a qualsevol tipus d’activitat fraudulenta, fent possible la seva prevenció i la detecció, i desenvolupant uns procediments que facilitin la recerca del frau i dels delictes relacionats amb aquest, que permetin garantir que tals casos s’aborden de forma adequada i al moment precís.

 

Aquest pla s’estructura entorn dels quatre elements clau del denominat cicle antifrau:prevenció, detecció, correcció i persecució i serà d’aplicació a tots els òrgans i a tot el personal que intervinguin en la gestió de fons provinents del MRR.

–  Al Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA), òrgan encarregat de coordinar les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea contra el frau en col·laboració amb l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx

–  A la bústia de denúncies anònimes habilitada per l’Oficina Antifrau de Catalunya per a la comunicació d’informació sobre possibles casos de frau, corrupció o males pràctiques administratives, de manera que, qualsevol persona que tingui coneixement de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea podrà posar aquests fets en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya, remetent a aquest efecte a la Bústia de denúncies anònimes de l’Oficina Antifrau de Catalunya, a través del següent enllaç:

https://denunciesanonimes.antifrau.cat/#/?lang=ca

🤓 Gran expectació per la visita de Rafel Nadal, un dels autors més reconeguts del moment que va participar en el Club de Lectura de la biblioteca de Camprodon per compartir el seu llibre 'El fill de l'italià'📚

#Camprodon @nadalrafel

3

🎶La Suite Iberia ha posat punt final a una gran edició del Festival de Música Isaac Albéniz!

Fem balanç dels moments que ens ha fet viure el festival d'enguany 👇
🔗https://bit.ly/3QLQZbL

3

🎨Fins el 25 de setembre podeu gaudir de l'exposició de Josep Morell!

📍Espai cultural de Cal Marquès
👇Consulteu els horaris

#Camprodon

Veure més