Organigrama tècnic

L’organigrama és la representació de les persones que treballen a l’entitat, així com les funcions que desenvolupen. L’Ajuntament de Camprodon s’organitza en dos nivells: l’organigrama tècnic desenvolupa les tasques propies de l’administracó i les iniciatives del Govern, establertes en funció de les àrees, els àmbits, els serveis o els departaments i unitats que tractin.

Jaume Sales Malián

SECRETARI

secretari@camprodon.cat

Maria Güell Teixidó

INTERVENCIÓ

intervencio@camprodon.cat

Fina Jordà Roura

TRESORERA

tresoreria@camprodon.cat

M. Carme Paneque Beltrán

REGISTRE

registre@camprodon.cat

Fina Font Gironés

PERSONAL-RECAPTACIÓ

administracio@camprodon.cat

Sílvia Rigat Calderón

URBANISME

urbanisme@camprodon.cat

Núria Mayà Mesegué

COMUNICACIÓ

comunicacio@camprodon.cat

Alicia Guillaumes Hubach

CULTURA – ALCALDIA

cultura@camprodon.cat
gabinetalcaldia@camprodon.cat

Daniel Rigat Puig

BRIGADA

serveis@camprodon.cat

Sara Monlleví Cruz

TÈCNICA CULTURA I TURISME

tecnicacit@camprodon.cat

Teresa Busquets Bartrolí

OFICINA TURISME

turisme@camprodon.cat

Guàrdia Municipal

Servei de Guàrdia Municipal

guardiamunicipal@camprodon.cat

Tel: 629.38.66.37

Equipaments municipals

Elena Moreno Garcia

BIBLIOTECA

biblioteca@camprodon.cat

Eva López Rodríguez

LLAR D’INFANTS

llarinfants@camprodon.cat

M. Carme Monells

GERIÀTRIC

geriatric@camprodon.cat

Pep Juncà Solà

PAVELLÓ LLANDRIUS

pavello@camprodon.cat

Twitter feed is not available at the moment.