Pla general urbanístic

El Pla General Urbanístic determina la planificació urbanística i classifica i ordena el sòl del territori. A més, defineix la normativa que s’acomplirà i el model d’implantació que s’ha de seguir, així com el seu desenvolupament i les seves pautes.

Els plantejaments urbanístics vigents són públics i es poden consultar als següents enllaços, on trobaràs els projectes i obres fins al moment.

Per tal de complementar la informació urbanística territorial, també pots consultar el següent enllaç amb el registre de plantejament i ordenació territorial que té la Generalitat per a tota Catalunya: http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.html

Twitter feed is not available at the moment.