Vols formar part de les brigades joves de Camprodon?

Tens entre 16 i 20 anys? Vius a Camprodon? Vols formar part de les Brigades Joves?.
Aquest any s’ofereixen 3 places a mitja jornada durant els mesos de juliol i agost. La finalitat d’aquest projecte social i participatiu és crear treball per als joves del municipi durant els mesos d’estiu i oferir un primer contacte de qualitat amb el món laboral. El programa inclou el contracte laboral remunerat segons conveni i amb la pertinent cotització.
Durant el desenvolupament del programa, els joves tindran un acompanyament per part de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament, la tècnica compartida de Joventut la Vall del Ter i un referent al lloc de treball. “Jo treballo per Camprodon” consta de dues parts: un Programa Laboral i una part de formació i assessorament. Pel que fa al programa laboral, aquest se centra en tasques de suport en diferents serveis i àrees municipals. Les places són:

  • 2 joves del 18 de juliol al 4 de setembre de 2022 (Àrea de Turisme i Cultura i Àrea de Joventut i Festes)
  • 1 jove del 18 de juliol al 4 de setembre de 2022 (Àrea d’Esports i Pavelló Nou)

Es podrà modificar o adaptar l’horari per necessitats del servei.
Per a poder accedir a la convocatòria heu d’estar en disposició de la següent documentació abans del 4 juny a l’Ajuntament de Camprodon (electrònicament o presencialment) acompanyant el full de sol·licitud, descarregable AQUÍ:

  • Fotocòpia acarada del títol exigit a la convocatòria o certificat del centre acreditatiu que s’ha aprovat l’Educació Secundària Obligatòria i que s’està pendent de rebre el títol corresponent.
  • Fotocòpia acarada del DNI.
  • Currículum vitae.
  • En cas de tenir-ne, documentació acreditativa (certificats, informes…) de la participació activa en les activitats de joventut realitzades els darrers anys (Tardes Joves, Gaudeix tot
    l’any, Brigades Joves) i/o en les activitats associatives i municipals (voluntariat o participació en alguna entitat juvenil o cultural, soci/a actiu/va d’algun club esportiu, etc).
  • Acreditació del nivell C1 de català.

Per a qualsevol altre dubte, podeu posar-vos en contacte la Tècnica de Joventut de la Vall del Ter a joventutvter@ripolles.cat, o trucar al telèfon 972 700 717 de l’Oficina Jove del Ripollès.
També podeu consultar més informació i les bases de la convocatòria AQUÍ