Trobada de músics Sense Solfa

La tradicional trobada dels músics sense solfa ha esdevingut un nou punt de reunió per a veïns i visitants que escolten amb atenció i curiositat aquestes músiques. De memòria, sense partitures i, a vegades, havent après la destresa amb els instruments de manera autodidàctica, els músics sense solfa es reuneixen any rere any a Camprodon.

 

Es celebra cada mes d’agost.
http://www.fmvc.cat/ca/el-festival.html

ima-rectangular-nophoto

Twitter feed is not available at the moment.