Treballs de gestió forestal

Durant aquest 2017 s’han dut a terme treballs de millora en un total de 34,95 quilòmetres de camins rurals que han suposat el desbrossament i la sega de vegetació dels marges. Al mateix temps, s’han continuat els treballs de tallada d’arbrat i estassada que s’estan fent els darrers anys a la finca municipal de Freixenet entre el Puig de Sant Joan i el Coll Sobiràs per a la creació d’espais oberts mitjançant la recuperació d’antigues pastures d’aquesta zona.
Aquests treballs que han tingut un cost total de 10.303,44 euros han estat finançats en un 90% per la Diputació de Girona.
unnamed