Treballs de gestió forestal

Durant aquest 2018 s’ha donat continuïtat als treballs de creació d’espais oberts per a la pastura al forest Bac de la Vila. Aquest forest està coberta majoritàriament per bosc i amb els treballs realitzats s’ha tallat arbrat i estassat sotabosc en una superfície de 2,5 hectàrees.
Aquesta actuació ha comptat amb el suport de:
logo