Talls de carrer i carretera per obres

La Diputació de Girona comunica que dilluns, 31 d’agost, comença les obres de millora del reg asfàltic de la carretera GIV-5223. Es tracta d’una actuació de conservació, del tram comprès des del Coll de la Boixeda (pk.3) fins a Beget, inclosa dins del programa de manteniment i millora de la seguretat viària. Aquests treballs de conservació de la xarxa de carreteres que gestiona la Diputació de Girona tenen l’objectiu d’assegurar l’estat dels elements viaris per tal de garantir el servei adequat als usuaris que les utilitzen. Aquest manteniment preventiu es realitzarà fins a finals de setembre i durant l’obra es donarà pas alternatiu als veïns afectats.

D’altra banda l’Ajuntament tallarà la circulació de vehicles del carrer Espinalba, el dies 2-3 de setembre de 9.00 h a 13.00 h, per les obres que ha de realitzar ENDESA de condicionament i millora del transformador de subministrament elèctric de la Forcarà.   

Lamentem els possibles inconvenients que aquestes dues actuacions, que han de revertir en una millora pels usuaris, puguin ocasionar.