Prop de 90.000 euros del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

logo
Aquest 2018 la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Camprodon una subvenció de 89.324,05 euros en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. Del total d’aquest import, 72.229,00 euros es destinen al finançament de despeses corrents, 12.746,00 al foment d’activitats culturals, 1.449,05 a la millora de les noves tecnologies i 2.900,00 a la sega de marges de camins municipals.