Nova barana al carrer de la font de Beget

S’ha col·locat una barana de ferro al centre del carrer de la font de Beget. Aquest carrer, conegut popularment pel carrer “davallans“, presenta un fort pendent i fins ara només disposava d’una barana enganxada, a un lateral, a la façana de les cases. Amb aquesta actuació s’afavoreix el doble ús d’aquesta barana, tant per pujar com per baixar, i així evitar possibles relliscades. Aquesta actuació ha estat realitzada per la brigada municipal i empreses del municipi.