Nota informativa

En resposta a les queixes i suggeriments rebuts en relació a l’activitat de caça en la zona propera a la ubicació del “Santuari Gaia”. 
 

  1. L’activitat de la caça es desenvolupa des de temps immemorials en aquell indret d’acord amb la normativa legal vigent sense que la recent ubicació de l’activitat de refugi d’animals hagi estat motiu de modificació de les condicions de pràctica d’aquell esport.

 

  1. Els ajuntaments no tenen competències ni capacitat legal per a regular, restringir ni condicionar la pràctica de la caça en el seu terme municipal.

 

  1. L’Ajuntament de Camprodon trasllada d’immediat totes les queixes i suggeriments rebuts als Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, per tractar-se de l’òrgan competent al respecte.

 

  1. Els responsables municipals mantindran aquesta mateixa setmana una reunió amb els responsables del “Santuari Gaia” per a escoltar les seves propostes i oferir la col·laboració de l’Ajuntament a l’objecte de cercar una proposta de solució raonable a la situació plantejada.

 
 

Camprodon, 14 de novembre de 2016