Millora energètica al passeig del Canal de la Colònia Estabanell

Amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica i la contaminació lumínica al veïnat de la Colònia Estabanell, s’ha procedit a restaurar tretze punts de llum al passeig del Canal. Aquesta actuació ha consistit en la substitució de les bombetes existents per mini projectors de LED. Amb això s’aconsegueix més eficàcia lumínica per menys consum.