Millora en la qualitat de l’aigua de Font Rubí

S’ha ampliat i equipat la caseta de l’aigua de Font Rubí, amb un sistema de filtratge d’aigües d’última generació, per tal de millorar-ne la qualitat. Aquesta instal·lació havia quedat obsoleta i això afectava la qualitat de l’aigua, que en alguna ocasió sortia tèrbola. Amb aquesta actuació de millora s’han aconseguit optimitzar els paràmetres de l’aigua de consum públic. Aquesta acció ha suposat una inversió superior als cent mil euros, finançats per l’ACA, i el mateix Ajuntament de Camprodon.