Llum verda al nou acord marc que regula les condicions de treball i els drets i deures dels empleats públics

El ple municipal aprova l’adhesió de l’Ajuntament a l’”Acord comú de condicions dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants”.
WhatsApp Image 2017-11-24 at 14.20.24
El plenari de l’Ajuntament de Camprodon va aprovar dimarts passat l’adhesió del consistori a l’”Acord comú de condicions dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants”, un conveni subscrit per les entitats municipalistes FMC i ACM i els sindicats UGT i CCOO per regular les condicions de treball i els drets i els deures dels empleats públics. Prèviament a aquest tràmit, els membres de la comissió negociadora de l’Ajuntament –comissió integrada per l’equip de govern i representants dels treballadors-, havien acordat els termes d’aquesta adhesió.
D’aquesta manera, l’Ajuntament de Camprodon fa un pas molt important per a l’equiparació de tots els treballadors públics, ja que a partir d’aquest moment no hi haurà diferències entre funcionaris i personal laboral. Tots es regiran per un mateix text normatiu.
A part dels punts que regula el conveni, l’acord de la comissió negociadora de l’Ajuntament de Camprodon també inclou un document annex que recull aspectes particulars que no estaven especificats en aquest acord marc, qüestions com l’assegurança col·lectiva, el vestuari, el material o les bestretes que poden rebre els treballadors.
L’equip de govern de l’Ajuntament de Camprodon agraeix públicament la voluntat dels treballadors d’arribar a un acord satisfactori per a totes les parts. L’alcalde Xavier Sala assegura que “aquest acord marca un punt d’inflexió en la relació dels treballadors de la casa i el mateix Ajuntament”.