Les donacions permeten a la Residència adquirir nous accessoris i mobiliari de rehabilitació

El material adquirit permetrà al personal especialitzat prestar una atenció de major qualitat als residents.
 
Residència1 Residència2 Residència3
Residència5
Durant el 2015 la Residència Municipal de Camprodon ha rebut nombrosos donatius econòmics. Aquests ajuts, que provenen tant de familiars i parents de residents com de persones alienes al centre, han permès adquirir nou mobiliari i accessoris de fisioteràpia i teràpia ocupacional. Gràcies a aquesta generosa contribució, els residents disposen avui d’una sala de rehabilitació més completa i ben equipada, la qual cosa permetrà al personal especialitzat prestar una atenció de major qualitat.
Des de l’Ajuntament es dóna les gràcies a totes les persones que, amb el seu suport, han contribuït a la millora de la qualitat de vida de les persones grans de l nostre municipi. Entre tots estem fent de Camprodon un poble cada dia més integrador, cohesionat i solidari.
 
Residència4REsidència6REsidència7