L’alcalde explica als joves, que formaran l’Ajuntament juvenil, com és i com s’organitza l’administració local

Aquest matí l’alcalde s’ha reunit amb els joves, que formaran part del nou Ajuntament juvenil, per explicar-los com és i com s’organitza l’administració local. Pròximament es constituirà aquest òrgan consultiu que proposa les activitats i accions adreçades, a aquest col·lectiu jove, a partir d’una partida pressupostària pròpia. El Plenari de l’Ajuntament Juvenil estarà format per un total de 20 joves, 6 de l’Escola Dr. Robert i 14 de l’Institut Germans Vila Riera, que han estat escollits prèviament pels seus propis companys després d’una campanya electoral en què cada candidat ha explicat el seu projecte i idees. El següent pas serà l’elecció de l’alcalde/essa, escollit pel plenari en votació secreta, així com regidors i regidores de govern, que tindran la potestat de presentar propostes perquè siguin validades pel Ple.
Aquesta activitat compta amb el suport de l’àrea de joventut del Consell Comarcal del Ripollès.