L'Ajuntament incorporarà la figura d'un coordinador de serveis

El Ple va aprovar el passat dimecres una modificació en el pressupost 2016 per incloure aquesta nova figura i poder executar un seguit de projectes de forma immediata
Ple Municipal Ajuntament Camprodon
El Ple ordinari celebrat el dimecres 27 de setembre va aprovar la modificació del pressupost municipal amb la finalitat d’incloure en aquest exercici un seguit de despeses de caràcter urgent. Entre aquestes, en destaca la incorporació de la figura d’un “coordinador de serveis” que exercirà funcions de gestió i coordinació general de l’entitat. La contractació d’aquesta persona es farà efectiva en les properes setmanes i, en paraules de l’alcalde Xavier Sala, “permetrà millorar l’eficiència en la prestació dels serveis i, alhora, optimitzar el temps i els recursos municipals”. El nou coordinador ocuparà un lloc de personal eventual dins la plantilla de l’Ajuntament, una mesura prevista en la Llei reguladora de les Bases de Règim Local per a aquells casos en què cap membre del govern municipal presenta un règim de dedicació exclusiva, com és el cas de l’Ajuntament de Camprodon.
Al mateix temps, la inversió per finalitzar Cal Marquès – finançada en bona part per fons europeus-, els treballs per al control de la legionel·la al pavelló municipal d’esports, i les inversions per les obres de la Pujada de la plaça Santa Maria i els vestidors de la piscina municipal -tots ells amb finançament de la Diputació de Girona- són les actuacions que també la sessió plenària va aprovar integrar dins el pressupost 2016 tot entenent-les com a “obligacions de reconeguda necessitat i urgència”.
Sala, reconeixia en finalitzar el Ple que, “aquest equip de govern treballa i pren decisions per fer avançar el poble i, avui, la incorporació d’aquests projectes al pressupost i el nou coordinador dins l’organigrama municipal són accions positives per millorar la gestió i el futur de Camprodon”.