L’Ajuntament dona suport al Manifest 8M

L’Ajuntament de Camprodon manifesta el seu suport al Manifest 8M per visibilitzar i denunciar les desigualtats que encara avui pateixen les dones respecte dels homes, particularment en l’àmbit laboral.
Aquest és el Manifest 8M al qual donem suport els treballadors i treballadores de l’Ajuntament.
8M