L’Ajuntament de Camprodon reivindica el Programa europeu ‘Leader’ com a únic que destina fons exclusivament a Territoris Rurals

El ple de l’Ajuntament de Camprodon ha acordat sumar-se a la moció presentada pels Grups d’Acció Local de Catalunya i participar en una campanya per sensibilitzar les institucions i representants públics de la necessitat d’una estratègia conjunta per al disseny de polítiques en el món rural
Davant la proposta de llei presentada al Parlament sobre el “Desenvolupament Rural Sostenible en la programació i l’execució del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020 finançat per la Unió Europea”, el ple de l’Ajuntament va acordar, el passat dimarts 30 de maig, adherir-se a la Moció per un Desenvolupament rural, sostenible, integral i integrador promoguda pels Grups d’Acció Local de Catalunya. Des de l’Ajuntament es considera que la proposta entrada al Parlament té un primer redactat incomplert i exclusivament focalitzat en el sector primari.
Per mitjà de la moció, els seus impulsors tenen la intenció de vetllar i reivindicar la integralitat que ha de tenir l’acció de govern en matèria de Desenvolupament Rural emmarcat en el PDR 2014-2020, que, consideren, va més enllà de les úniques mesures mencionades en la proposició de llei presentada a la Cambra. Per aquest motiu sol·liciten la seva retirada i utilitzar els mecanismes existents per modificar els fons previstos en el PDR vigent.
La moció reivindica la importància del programa Leader, vigent des de 1991, com una eina bàsica i clau per al desenvolupament dels territoris i el suport a les activitats socioeconòmiques que s’hi desenvolupen. Es destaquen els bons resultats: en el període 2007-2013, va suposar la creació de 565 empreses, el suport en la millora o ampliació de 958, la creació de 1.697 nous llocs de treball i la consolidació de 8.986. Aquest va ser gairebé l’únic programa que, en temps de crisi, va donar suport econòmic i tècnic a l’emprenedoria i a l’activitat econòmica dels territoris rurals.
Des de l’Ajuntament es reivindica el Programa Leader, com a l’únic que destina fons exclusivament a Territoris Rurals i destaca la seva visió de cooperació i concertació entre agents del territori per enfortir la diversificació econòmica, la innovació, la millora i la qualitat dels serveis.
La moció també recull la preocupació dels territoris per la seva dinàmica poblacional, es compromet a donar suport a l’entramat socioeconòmic, sol·licita un calendari per a l’establiment de la fibra òptica, reivindica un marc regulador i normatiu clar pel desplegament del pacte de transició energètica i demana l’alineament de fons sectorials -més enllà del  PDR i/o el que estableix el Departament de Territori i Sostenibilitat- per les comarques de muntanya, per una estratègia única, integral i integradora al món rural.
L’Ajuntament se sumarà també a la campanya impulsada pels Grups d’Acció Local de Catalunya per sensibilitzar les institucions, organismes, grups polítics, empreses i persones sobre la importància de la concertació territorial, la planificació conjunta i de l’enfocament integrador que haurien de tenir les polítiques en els territoris rurals.