L’Ajuntament de Camprodon aprova l’ordenança reguladora de la seu electrònica

El consistori adequa l’ordenança actual a la nova llei amb la voluntat de fer més eficient i àgil la relació digital entre l’Ajuntament i els ciutadans
L’Ajuntament de Camprodon aprova en sessió plenària del dia 31 de gener l’ordenança municipal reguladora de la seu electrònica, d’acord amb la proposta redactada pels serveis jurídics de l’Ajuntament. Regulant els aspectes electrònics de l’Administració, la creació i determinació del règim jurídic propi de la seu electrònica, i el registre i la gestió electrònica administrativa, el consistori fa efectiu els drets dels camprodonins i camprodonines a l’accés electrònic als serveis públics municipals. L’aprovació d’aquesta ordenança respon a les necessitats d’adaptació a la Llei actual 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L’alcalde de Camprodon, Xavier Sala, ressalta que “la nova seu electrònica ens permet seguir millorant amb l’objectiu d’adaptar-nos als nous temps i oferir als veïns i veïnes més i millors eines per relacionar-se amb l’Ajuntament, fent efectiva així una relació digital simplificada, àgil i eficient”. I afegeix que “el govern municipal mostra el seu compromís i és plenament conscient que l’ús i la implantació dels mitjans electrònics representen un estàndard bàsic de qualitat democràtica, per això ja està treballant, des de fa setmanes, en la instal·lació d’un nou sistema de gestió d’expedients digitals”.
En aquest nou espai digital, al marge de garantir l’exercici del dret que tenen els vilatans a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics, l’Ajuntament de Camprodon també publicarà de forma periòdica i actualitzada tota aquella informació rellevant per garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i control de l’actuació pública. A més, des del portal web també s’accedirà al perfil del contractant.
La seu electrònica de l’Ajuntament entrarà en funcionament a les zero hores i un segon del dia 1 de març del 2017, i serà accessible als ciutadans tots els dies de l’any, durant les vint-i-quatre hores del dia. Només quan concorrin raons justificades de manteniment tècnic o operatiu es podrà interrompre la seva accessibilitat.