L’Ajuntament de Camprodon aconsegueix una rebaixa del cost del servei de recaptació

El Ple municipal aprova la modificació del conveni de delegació d’aquest servei al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
L’Ajuntament de Camprodon i el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès han aprovat una modificació del conveni de delegació de competències en matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributàries, gràcies al qual l’Ajuntament aconsegueix una rebaixa de més d’un 8% del cost del servei respecte a l’any passat. Aquesta modificació és producte de què l’actual l’Ajuntament considera que no es necessitaran bestretes en concepte d’avançament de diners i perquè, a partir d’ara, el Consorci efectuarà la liquidació de forma mensual i no trimestral, com s’havia fet fins ara.
La bona gestió econòmica de l’Ajuntament de Camprodon permet, d’aquesta manera, aconseguir una rebaixa substancial en el cost del servei de recaptació, amb el conseqüent benefici pel municipi.