L’Ajuntament aprova una modificació de crèdit en el pressupost per tal d’abordar inversions prioritàries

El consistori assumirà l’encàrrec de l’Ajuntament Juvenil, que va decidir assignar la seva partida de 3.000 euros a arranjar el camí de darrere de l’Institut Germans Vila Riera.
IMG_4267
El darrer ple de l’Ajuntament de Camprodon va aprovar una modificació de crèdit en el pressupost municipal en vigor orientada a reestructurar i dotar de liquiditat algunes partides d’inversió que es consideren prioritàries. L’operació ha consistit a transferir crèdit de partides en les quals la quantitat pressupostada és major a la quantitat invertida en aquest exercici. És el cas de la partida de reparació i pavimentació de vials, que s’ha adjudicat per una quantitat inferior a la pressupostada, o la partida de millora de les telecomunicacions als nuclis, en què una part de la quantitat pressupostada no s’ha invertit perquè s’executarà el 2018.
Gràcies a aquesta modificació, una de les partides que comptarà amb pressupost suficient per tirar endavant és l’arranjament del camí de darrere l’Institut Germans Vila Riera. L’Ajuntament de Camprodon ha decidit assumir l’encàrrec de l’Ajuntament Juvenil del curs 2016-2017 i destinarà 10.161 euros a aquesta actuació. D’aquesta quantitat, 3.000 euros provenen del pressupost assignat a l’Ajuntament Juvenil.
Tot seguit s’enumeren les partides que han vist incrementat el seu pressupost –sumant un total de 94.147,08 euros– gràcies a la modificació de crèdit efectuada per l’Ajuntament:

  • Brigada Jove
  • Conveni d’arrendament signat amb els propietaris dels terrenys ubicats al Pg. de la Muralla, 25, on s’ubicarà una zona d’aparcament
  • Arranjament del camí de darrere l’Institut Germans Vila Riera
  • Redacció del projecte de pàrquing per a autocaravanes
  • Neteja de les lleres dels rius Ter i Ritort
  • Obres d’adequació al carrer Catalunya i al Passeig de la Muralla
  • Actuacions i millores en el mobiliari urbà