L'Agència de la Salut Pública de Catalunya confirma la bona salut de l'aigua de Camprodon

L’Agència va fer les analítiques el 2015 tal com explica l’Informe de gestió del servei municipal d’abastament d’aigua que ha elaborat l’empresa pública GIACSA
 
Servei aigua 2
 
L’Ajuntament de Camprodon té delegada a GIACSA la gestió del servei d’abastament i subministrament d’aigua de diferents nuclis del municipi com Camprodon, Beget i Rocabruna. I fa pocs dies que l’empresa ha emès el seu informe anual on presenta de manera exhaustiva els treballs elaborats durant l’exercici 2015, els avisos i reparacions d’avaries produïts, els consums efectuats, les millores realitzades al sistema d’abastament d’aigua, etc.
 
Un dels aspectes més destacats que consta en l’informe és el resultat de les analítiques dutes a terme per l’Agència de la Salut Pública de Catalunya. Aquest control de la qualitat de l’aigua, que inclou també una revisió de la neteja dels dipòsits i dels registres de desinfectant de clor, entre d’altres comprovacions, conclou que es compleixen tots els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà en les tres zones de subministrament del terme municipal Camprodon.  
 
Al mateix temps, detalla que durant el 2015 es van registrar un total de 72 avisos per part dels usuaris els quals van ser atesos des del servei d’atenció al client de GIACSA. Aquests avisos dels veïns són fruit d’incidències i poden ser generades per avaries, anomalies a les instal·lacions interiors o per d’altres causes. El nombre d’incidències de l’any passat va ser sensiblement superior al d’altres anys (2013: 65, 2014: 50), però totes es van resoldre satisfactòriament.
 
De cara a l’exercici 2016 està previst que s’efectuïn un seguit de millores en la infraestructura i la xarxa d’abastament d’aigua, entre aquestes, s’hi troben la finalització dels accessos de la captació de la Font de la Bos, la instal·lació del telecontrol al dipòsit Monner de Camprodon i la regularització dels consums no controlats en diversos punts del municipi.
 
L’alcalde Xavier Sala comenta que “GIACSA està duent a terme una bona gestió del servei i informes tant complerts com aquest ens ajuden a avaluar i supervisar la prestació d’aquest servei públic tant bàsic com fonamental per a la població“.
 
L’any 2015 el nombre d’abonats ha estat de 2.298, 2.163 dels quals són domèstics i 109 d’activitats econòmiques. La resta d’abonats corresponen a comptadors institucionals, d’obres i de contra incendis.