La setmana passada ens va deixar el Begetí d’adopció Joan Domènech Moner

La setmana passada en va deixar l’escriptor, historiador i polític Joan Domènech Moner, molt vinculat a Beget. Domènech va morir el passat dijous, dia 9 de novembre, a l’edat de 80 anys. Begetí d’adopció, on tenia una casa, va escriure diversos llibres i articles sobre el municipi on passava llargues estades.
De la biografia de Joan Domènech i Moner destaca que va ser mestre i llicenciat en història; també va ser mestre de català, poeta i autor teatral. Com a investigador, és autor de nombrosíssims articles sobre història i cultura en revistes locals i més generals, tant de caràcter científic com divulgatiu. Ha estat corresponsal de diversos mitjans de premsa. És autor de múltiples monografies històriques i de biografies de personatges de diversos camps culturals, en especial del món de la sardana i de la cobla.
Va ser regidor i alcalde de Lloret; diputat a la Diputació de Girona, com a ponent de Cultura i impulsor de la campanya “La sardana a l’escola”; i director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a Girona.
A més, va ser membre del Consell Editorial del diari El Punt i president, entre els anys 2014 i 2020, també de la Fundació Prudenci Bertrana, de Girona, que atorga els Premis Literaris de Girona. Delegat del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya a Girona, i representant d’aquesta institució, va formar part dels Consells Escolars Municipal i Territorial de Girona.
També va participar en el Consell Assessor de la Revista de Girona, editada per la Diputació (des de 1989) i durant 20 anys –en dos períodes– director de la col·lecció de monografies locals i temàtiques Quaderns de la Revista de Girona, editada per la Diputació i la Caixa.
Joan Domènech Moner és autor de diverses obres i articles sobre Beget:

  • Beget i la seva rodalia (1987)
  • Beget: història, art i natura (1993)
  • Beget: un ric patrimoni històric i natural (2007)
  • Beget: les cases, l’església i la gent d’un poble sense presses (2008)