La Generalitat reconeix els ajuntaments que són Finestreta Única Empresarial (FUE)

A través d’aquest servei els consistoris simplifiquen, agilitzen i doten de transparència tots els procediments i tràmits administratius que són necessaris per poder iniciar una activitat empresarial als seus municipis.
El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha reconegut recentment tots aquells ajuntaments del territori, entre ells l’Ajuntament de Camprodon, que són Finestreta Única Empresarial (FUE), una condició que permet a les empreses i emprenedors locals la realització als mateixos consistoris de totes les gestions i tràmits administratius necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, amb independència de l’administració que en sigui responsable.
El reconeixement acredita que els ajuntaments FUE han adoptat les mesures necessàries per tal que els procediments per a l’accés i l’exercici de l’activitat econòmica es puguin iniciar i finalitzar pels canals habilitats en aquest nou model entre les empreses i les administracions públiques.
Amb la implantació de la FUE, a més, els ajuntaments mostren el seu ferm compromís amb l’impuls econòmic dels emprenedors i empresaris del municipi. Alhora, dóna compliment al que disposa la llei 16/2015 que, entre altres, fomenta l’activitat econòmica, redueix els tràmits administratius, incrementa la transparència i promou els mecanismes de col·laboració.