La Generalitat publica les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria

Les bases tenen per objecte regular les actuacions que són susceptibles de rebre subvencions i determinar les condicions i els requisits per accedir-hi. El proper 6 de juliol es realitzarà la presentació de les subvencions adreçades al comerç local, a càrrec de Marta Sendra, Cap de la Unitat de Subvencions i Promoció  Territorial de l’Àrea de Comerç.
La Generalitat de Catalunya ha publicat recentment les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis de tipologia residencial. Aquestes bases tenen com a objectiu regular les actuacions que són susceptibles de rebre subvencions i determinar les condicions i els requisits per accedir-hi, amb la finalitat de promoure en els edificis la conservació, la millora de la qualitat i de la sostenibilitat i, finalment, la realització dels ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat. Enguany s’han publicat el programa 1 per a entitats de comerç, serveis, artesania i moda; els programes 2, 3, 4 i 5 per a les empreses de comerç i, finalment, per al sector artesà, els programes 6, 7 i 8.
Poden ser beneficiaris de les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els propietaris únics d’edificis d’habitatges. També podran ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per les administracions propietàries dels habitatges. En el document del DOGC apareix quines són les actuacions subvencionables, els requisits dels edificis que volen fer ús de les subvencions, els terminis d’execució i pròrroga, l’import de les subvencions, i altra informació d’interès.
El regidor de Turisme, Promoció Econòmica i Noves Tecnologies de Camprodon, Xavier Juncà, ha destacat “la riquesa del comerç i dels serveis de Catalunya és innegable. En concret, a la Vall de Camprodon demostra una fortalesa incipient en aquests àmbits. Per aquest motiu, és important el suport de l’administració pública i de l’ens local, com pot ser l’Ajuntament de Camprodon, per tal que les empreses creixin”. En aquest sentit, el dia 6 de juliol, Marta Sendra, Cap de la Unitat de Subvencions i Promoció  Territorial de l’Àrea de Comerç, visitarà el municipi per tal de fer la presentació dels programes de subvencions adreçades al comerç.
Catalunya amb una oferta variada en comerç i serveis
A Catalunya existeix una oferta variada en comerç i serveis. Precisament, les subvencions sorgeixen a partir de la voluntat de la Generalitat i els Ajuntaments d’estar al costat d’aquestes empreses per aconseguir millorar-ne la posada al dia, la modernització i la rendibilitat, alhora que impulsar un creixement sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient.
El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya té la responsabilitat d’impulsar-ne la representativitat, amb actuacions orientades a desenvolupar projectes que agrupin els esforços col·lectivament, ja sigui a través l’associacionisme, de l’agrupació d’empreses o de la representativitat sectorial.
Per consultar les bases, només cal que us dirigiu a aquest enllaç.