La Diputació de Girona aporta més de 95.000 euros del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural a Camprodon

Aquest 2022 la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Camprodon 95.423,79 euros en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. Del total d’aquest import, 77.402,70 euros es destinen al finançament de despeses corrents per a l’adequació i manteniment de vials i enllumenat públic, 13.659,30 euros al foment d’activitats culturals, 1.461,79 euros a la millora de noves tecnologies i 2.900 a la sega de marges en camins municipals.