La Diputació de Girona aporta a Camprodon més de 95.000 euros del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural i 29.255,37 euros al fons extraordinari del 2023

Aquest 2023 la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Camprodon 95.423,79 euros en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. Del total d’aquest import, 77.402,70 euros es destinen al finançament de despeses corrents per a l’adequació i manteniment de vials i enllumenat públic, 13.659,30 euros al foment d’activitats culturals, 1.461,79 euros a la millora de noves tecnologies i 2.900 a la sega de marges en camins municipals.
També ha aportat 29.255,37 euros en el marc del Fons Extraordinari que s’ha destinat al subministrament elèctric de l’enllumenat públic.