La Diputació de Girona actua a la via de Rocabruna i Beget


El Servei de Carreteres de la Diputació de Girona ha finalitzat les obres de condicionament i arranjament de la carretera de Rocabruna i Beget. L’actuació ha consistit en l’eixamplament de les cunetes, en uns punts especialment importants i delicats pel que fa a la seguretat de la via pública. Les obres s’han vist completades amb la millora i la reposició de part del ferm de la carretera, on s’ha condicionat l’asfalt, entre altres elements. En definitiva, aquestes mesures suposen una millora en les condicions de la via, tant per l’increment de la seva seguretat com per la qualitat d’aquesta.
Carretera Beget