La comissió negociadora de l’Ajuntament acorda la seva adhesió a l’”Acord comú de condicions dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants”

La normativa vigent en relació als drets i deures dels treballadors i empleats públics de l’Ajuntament de Camprodon se substituirà per la d’aquest conveni subscrit per les entitats municipalistes FMC i ACM i els sindicats UGT i CCOO.
Signatura conveni treballadors
La comissió negociadora de l’Ajuntament de Camprodon ha arribat a un acord per tal d’adherir-se a l’”Acord comú de condicions dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants”, un conveni subscrit per les entitats municipalistes FMC i ACM i els sindicats UGT i CCOO per regular les condicions de treball i els drets i els deures dels empleats públics.
D’aquesta manera, l’Ajuntament de Camprodon fa un pas molt important per a l’equiparació de tots els treballadors públics, ja que a partir d’aquest moment no hi haurà diferències entre funcionaris i personal laboral. Tots es regiran per un mateix text normatiu.
L’alcalde de Camprodon, Xavier Sala, assegura que aquest conveni “garanteix un nou marc de drets i deures dels treballadors municipals més estable i homologat a la realitat del nostre municipi”. La normativa haurà de ser aprovada en el Ple de l’Ajuntament.