Ja podeu realitzar les preinscripcions de l’Escola Dr. Robert de Camprodon

Podeu presentar la sol·licitud de forma online del 13 al 22 de maig. Accediu al procés de preinscripció en aquest enllaç.

Dr Robert Escola Camprodon

A partir d’aquest dimecres, 13 de maig, i fins al 22 de maig, es podran presentar les preinscripcions pel curs 2020/2021. La sol·licitud s’haurà de realitzar de forma online. Podeu accedir al procés de preinscripció en aquest enllaç.

Una vegada enviades les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció, juntament amb la documentació. Un cop finalitzeu la tramitació rebreu un correu electrònic de confirmació indicant-vos que la sol·licitud s’ha presentat correctament.

 

Quins documents necessito?

Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 

Recordeu que no caldrà efectuar cap tràmit en els casos de nens i nenes que ja estiguin matriculats al centre. Per casos excepcionals, es podrà realitzar de forma presencial.