Inscripció als cursos de català nivell bàsic

El servei de català del Consell Comarcal del Ripollès ens informa dels nous cursos proposats pel Consorci de Normalització Lingüística i que es faran a l’abril de forma virtual. Es tracta dels nivells Bàsics, B-1, B-2 i B-3. Els alumnes interessats a inscriure-s’hi ho podran fer a partir del dia 13/04/21 a través del web: www.cpnl.cat o bé directament al servei Comarcal de Català del Ripollès (Consell Comarcal).
Per als alumnes que no han començat el primer nivell, abans de la inscripció han d’haver fet una prova de nivell. Es pot sol·licitar la prova a https://www.cpnl.cat/cursos-de-catala/sol-licitud-de-prova-de-col-locacio/

Les classes en línia es fan:

B1: dimarts i dijous de 18 a 20 h
B2: dimarts i dijous de 9.30 a 11.30 h
B3: dimarts i dijous de 15 a 17 h