Incivisme a les papereres del nucli Camprodon

Fa dies que es van detectant actes incívics a les papereres del poble. En concret veïns/ines que en lloc de dipositar la brossa als contenidors de recollida selectiva, llencen la seva bossa d’escombraries a la paperera, fent-la inoperativa per l’ús que li correspon, la recollida de petita brossa del dia a dia.
Amb aquesta informació només volem advertir a les persones, que no compleixin amb la normativa de gestió de residus domèstics, que seran sancionades d’acord amb l’ordenança municipal de Bon Govern. Segons l’article 15.2.4 d’aquesta ordenança municipal, està prohibit “Fer un ús incorrecte dels contenidors o realitzant incorrectament la recollida selectiva deixant les bosses, caixes, envasos, vidres o altres residus fora dels contenidors embrutant l’entorn amb el perjudici d’olors i brutícia que això provoca”. Aquesta infracció pot anar de lleu a molt greu i és sancionable fins a 100 € si es considera lleu; fins a 200 € si es considera greu; i fins a 500 € si es considera molt greu.
Us recordem que hi ha contenidors repartits per tot el poble i que no cal fer gaires passes per trobar-ne un. Siguem solidaris i respectuosos amb l’entorn, si us plau. Si detecteu aquests comportaments incívics podeu posar-ho en coneixement del servei de guàrdia municipal: 629.38.66.37.
A continuació us mostrem l’estat de les papereres el dia d’avui: