Formació en primers auxilis a l'escola de Camprodon

Creu Roja Vall de Camprodon i a petició del centre escolar Dr Robert de Camprodon ha preparat unes xerrades sobre formació en primers auxilis adreçades al professorat i personal del centre.
Aquesta formació serveix per facilitar eines bàsiques als adults que estan a càrrec de nens per saber reaccionar de la forma més correcte en cas de necessitat.
La primera xerrada s’ha fet avui al mateix centre escolar i ha participat tot el professorat. A mitjans del mes de maig es farà la mateixa xerrada pel personal no docent del centre, monitors i treballadors en general.
Imatges facilitades per Creu Roja Vall de Camprodon: