Fons de Cooperació Econòmica i Cultural subvenciona actuacions a la via pública

dipulogoPer aquest 2017 la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Camprodon una subvenció de 52.645,00 euros en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural.
Del total aquest import, el 85% correspon al fons econòmic que l’Ajuntament destina al finançament de despeses corrents com són el manteniment de l’enllumenat públic i de vials i el 15% restant correspon a despeses culturals.