Finalitzada l’actuació de restauració i conservació de les muralles del castell de sant Nicolau i el pont Nou de Camprodon

A pocs dies per l’estiu han finalitzat els treballs de Restauració i conservació de les muralles del castell de Sant Nicolau que han comptat amb el suport econòmic de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i que tenen com a principal objectiu realçar aquest bé cultural de Camprodon.
Els treballs, realitzats durant els anys 2018-2021, s’han realitzat en tres fases i han permès fer valdre patrimoni cultural de gran importància, tant en el passat com en el present, al nostre municipi.
En una primera fase es van dur a terme les actuacions prèvies necessàries de desbrossament i neteja de vegetació invasiva per a obtenir una visió completa de l’estat de les muralles i així poder planificar correctament la restauració. Al mateix temps, es van fer treballs d’aixecaments topogràfics en 3D, captura d’imatges terrestres i aèries i ortofotografies en color.
En una segona fase es va procedir a la intervenció arqueològica vinculada a la consolidació de trams de parament de la muralla i en una tercera fase es va procedir a consolidar i restaurar els murs del conjunt que presentaven un estat de conservació més dolent.