Es destinaran més de 23.000 euros a arranjar el Camí de Cal Rodó

L’import està subvencionat pel Departament de Territori i Sostenibilitat en concepte de subministrament del formigó necessari per realitzar l’obra.
L’Ajuntament de Camprodon ha signat un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Ripollès perquè aquest faci la compra del formigó necessari per a l’execució d’actuacions de manteniment, conservació, arranjament i pavimentació del Camí de Cal Rodó. Aquest conveni és fruit d’una subvenció concedida pel Departament de Territori i Sostenibilitat, derivada de la Llei d’alta muntanya, per valor de 247.000 euros.
Per dur a terme l’arranjament del Camí de Cal Rodó, el Consell Comarcal aportarà 23.269,60 euros en concepte de subministrament del formigó necessari per realitzar l’obra. L’Ajuntament de Camprodon, per la seva banda, assumirà el cost de la col·locació del formigó, així com de la resta de treballs que siguin necessaris per a adequar el terreny. Aquesta actuació s’inclourà com a despesa corrent en el Pressupost Municipal.