Els plàstics agrícoles s’han de portar a la deixalleria municipal

El Consell Comarcal del Ripollès ha posat en marxa una prova pilot per eliminar el residu generat pels plàstics agrícoles de forma gratuïta a petició dels ajuntaments del Ripollès.
Aquesta mesura arriba perquè s’ha detectat que es generen una gran quantitat d’aquests residus i que no s’eliminen correctament i cal actuar-hi per revertir la problemàtica que s’està desenvolupant. D’aquesta manera ja es pot portar aquest residu a la deixalleria de Camprodon, Sant Joan i Ripoll per gestionar la seva eliminació sense cap cost addicional. Amb això es vol eliminar la mala praxi de dipositar aquest plàstic en contenidors urbans o fora d’ells. Sovint el vent els arrossega amb els inconvenients que això suposa per la natura i el medi ambient.
Des de l’Ajuntament s’ha enviat una carta al sector perquè coneguin aquesta nova possibilitat de gestió de residus sense cap cost per resoldre aquesta problemàtica.
Cal recordar que s’ha d’eliminar correctament i que no fer-ho pot implicar l’aplicació de sancions econòmiques.