El ple aprova el primer Pla Local de Seguretat Viària de Camprodon

Les actuacions previstes en aquest document estan encaminades a millorar la mobilitat, el trànsit i la seguretat en tot el municipi.
El ple municipal de l’Ajuntament de Camprodon ha donat llum verda al nou Pla Local de Seguretat Viària, un document que marca el punt de partida per a les futures actuacions que caldrà fer en l’àmbit de la seguretat viària i la mobilitat al municipi. Es tracta d’un document tècnic elaborat pel Servei Català de Trànsit que segons l’alcalde Xavier Sala es fa amb la “voluntat de diagnosticar i detectar quines són les problemàtiques que cal corregir”.
Aquest Pla Local de Seguretat Viària fa una diagnosi de tot allò que fa referència a la senyalització horitzontal i vertical, l’accessibilitat, la visibilitat, l’estacionament en la via pública, i els reductors de velocitat. D’altra banda, elabora un pla d’actuació d’acord amb els objectius previstos en el Pla Estratègic de Seguretat Viària de Catalunya 2014-2020 i el Pla Local de Seguretat Viària 2018-2021, detecta i descriu actuacions prioritàries a diversos punts de la vila, i proposa actuacions estratègiques en l’àmbit de la seguretat.
L’alcalde, Xavier Sala, assegura que aquesta “és la primera vegada que es fa un pla de seguretat viària integral i avalat pel Servei Català de Trànsit”. Tanmateix detalla que hi ha propostes que no són del tot definitives quant a la manera d’implementar-les, i que caldrà consensuar-les amb els veïns afectats: “Estem en la primera fase. No es fa cap pla de seguretat viària sense posar-ho en comú amb els ciutadans, els comerciants i les persones afectades”. En la pla hi ha actuacions previstes a Camprodon, Font Rubí i Beget.
El ple municipal també ha aprovat l’informe de mobilitat, un document d’anàlisi des del punt de vista de la mobilitat a peu i en bicicleta, el transport públic, el vehicle privat motoritzat i l’aparcament de vehicles dins el terme municipal de Camprodon.