El nou cartipàs municipal, com s’organitza l’Ajuntament

En la sessió plenària d’aquest dijous, 13 de juliol de 2023, es va aprovar la nova distribució d’àrees de les regidories municipals.

En el primer Ple extraordinari d’aquest mandat presidit per l’alcalde Xavier Guitart, s’ha donat compte del nou cartipàs municipal, format íntegrament per la formació guanyadora en les passades eleccions, Tots per Camprodon – CP. El cartipàs queda distribuït de la següent manera:

  • Xavier Guitart Cano, alcalde, ostenta totes les competències que no ha delegat, entre elles la d’urbanisme.
  • Maria Àngels Reixach Sau, primera tinenta d’alcalde, responsable de les àrees de Cultura, Turisme; Cavallera, La Colònia i Creixenturri;  i Habitatge.
  • Maria Casadesús Suñer, segona tinenta d’alcalde, responsable de les àrees de Festes; Llar d’infants i Acció Social.
  • Joan Sarria Blázquez,  tercer tinent d’alcalde, responsable de les àrees de Comunicació; Comerç i Promoció Econòmica.
  • Núria Mas Capellas, responsable de les àrees de Mobilitat i Transport; i Educació.
  • Ramon Serrano Martínez, responsable de les àrees de Governació; Font-Rubí, Rocabruna, Bolós i Salarça; i Medi Ambient.
  • Joan Faig Colomer, responsable de les àrees de Digitalització i Gestió Econòmica.
  • Maria Guillaumes Garnatxe, responsable de les àrees de Geriàtric; Freixenet; i Mercat.
  • Marc Coma Colomer, responsable de les àrees d’Esports i Equipaments.

El Ple també va acordar l’establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, així com l’assignació de la dotació econòmica als grups polítics municipals. D’altra banda, es van nomenar els representants del consistori en òrgans supramunicipals organismes autònoms municipals on es nomena, en totes elles, com a tal a l’alcalde i com a representant substitut un regidor o una regidora de l’àrea.

El Ple també va aprovar la creació dels dos grups municipals i en cada grup es va designar el portaveu titular i el substitut:

-Grup Municipal Tots per Camprodon, integrat per Xavier Guitart Cano, Maria Àngels Reixach Sau, Maria Casadesús Suñer, Joan Sarria Blázquez,  Núria Mas Capellas, Ramon Serrano Martínez, Joan Faig Colomer, Maria Guillaumes Garnatxe i Marc Coma Colomer. Actuarà com a portaveu Joan Faig Colomer; i com a portaveu suplent Joan Sarria Blázquez.

-Grup municipal +Camprodon – Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal, integrat per Xavi Juncà Morer i Marcela Mendieta. Actuarà com a portaveu, Xavi Juncà Morer, i com a portaveu suplent, Maria Marcela Mendieta Ferreyra.
Els plens ordinaris passaran a celebrar-se els dijous.