El CEINR iniciarà pròximament els treballs d’erradicació de la budleia a Camprodon

La budleia és una planta invasora que en els darrers anys ha colonitzat els rius Ter i Ritort i que desplaça i arrasa la vegetació autòctona de ribera.
budleia
El Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR), del qual n’és membre l’Ajuntament de Camprodon, iniciarà en les pròximes setmanes els treballs d’erradicació de la planta invasora budleia (Buddleja davidii), un arbust invasor que en els darrers anys ha colonitzat ràpidament i amb molta força els rius del Ripollès. Aquests treballs es podran fer gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona par al desenvolupament d’accions, per part de consorcis, de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural.
La presència d’aquesta planta invasora ha fet que en molts indrets hagi acabat desplaçant la vegetació autòctona de ribera dels rius, perjudicant també la verneda. És el cas de Camprodon, on cal remarcar que prèviament s’hi va realitzar una prospecció i es va comprovar que la planta no només estava present al Ter, sinó també al Ritort. Així mateix, es va constatar que la planta s’havia menjat el bosc de ribera autòcton aigües avall del nucli urbà de Camprodon, una zona que es troba a l’espai de la Xarxa Natura 2000 Riberes de l’Alt Ter.
Els treballs d’erradicació de la budleia es realitzaran en diversos trams anteriors i posteriors al nucli urbà de Camprodon, i està previst que s’iniciïn en les pròximes setmanes. Les feines estan encarregades a la Fundació MAP.