Durant el 2017 s’han prestat 47 ajuts d’alimentació

Segons les xifres publicades en la memòria del Consorci de Benestar Social en la qual es descriuen els ajuts sol·licitats pels camprodonins i camprodonines l’any passat
 
L’exclusió social, els infants en situació de risc o el nombre de persones beneficiàries del servei de teleassistència són algunes de les dades que ofereix la memòria elaborada pel Consorci de Benestar Social del Ripollès. Els resultats dels serveis de Benestar Social, prestats des del Consorci amb la col·laboració i coordinació de l’Ajuntament de Camprodon, “han suposat un increment de qualitat pel que fa a l’agilitat i la rapidesa d’actuació, com també als recursos humans i tècnics per fer front i donar resposta a les necessitats que sorgeixen entre la població.
Algunes de les xifres que més destaquen de l’informe són les 47 ajudes en l’àmbit de l’alimentació, els 10 ajuts en habitatge (7 d’electricitat, 1 de lloguer, 1 de gas, 1 a l’ofideute) i els 16 en el camp del transport. A més, s’han detectat al municipi un total de 93 persones amb dèficit d’autonomia i que, per tant, necessiten un cuidador o cuidadora no professional. Un altre dels programes que ha prestat el Consorci ha estat el del servei d’ajut a domicili, a través del qual s’han atès 18 persones. Pel que fa al servei de teleassistència, s’han registrat 42 casos, 18 dels quals han estat en estat d’emergència.
El Consorci també gestiona el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i, en aquest sentit, s’han atès un total de 4 persones. Aquest servei ofereix informació, orientació i assessorament sobre els drets de les dones i l’exercici d’aquests.
Podeu consultar aquí la Memòria de 2017.