Detectades males pràctiques als contenidors de recollida selectiva de Beget i Camprodon

Novament, s’ha detectat un increment del mal ús dels contenidors de recollida selectiva de Beget, Font Rubí i Camprodon on s’arriben a abocar objectes de tota mena i de vegades es deixa la brossa fora del contenidor. Aquesta mala pràctica, realitzada tant per particulars com per establiments, pot generar una sanció econòmica de fins a 500 € a l’infractor/a (vegeu ordenança de bon govern article 15).
A Camprodon hi ha contenidors de recollida selectiva a diversos punts per fer fàcil la recollida de la brossa i a més es disposa d’una deixalleria oberta cinc dies a la setmana i del servei de recollida de trastos a domicili. La brossa s’ha de deixar SEMPRE a dins de cada contenidor. Us recordem l’horari d’aquests serveis:

    • Recollida de trastos i andròmines prèvia inscripció a l’Ajuntament (972.740.005):

                    A Font Rubí el segon i quart dimecres de mes.
                    A Camprodon: el segon i quart dijous de mes.

    • Horari de la deixalleria de Camprodon:

                   Dilluns, dimecres, divendres, dissabte, diumenge de 10-14 h.

Amb aquesta àmplia possibilitat d’opcions, per gestionar els residus, és gairebé impossible no fer-ho bé!
Reciclar, i una bona gestió dels residus, beneficia a tothom. Siguem responsables, si detecteu un mal ús dels contenidors, DISPOSEU DEL SERVEI DE GUÀRDIA MUNICIPAL PER COMUNICAR INCIDÈNCIES: 629.38.66.37.