Creació de cunetes i nou asfaltat a la carretera de Rocabruna

El primer dilluns de setembre, el dia 4, s’inicien les obres de remodelació de la carretera GIV-5223, de la C-38 a Beget, del PK 3+030 (coll de la Buixeda) al 6+300 (inici travessera de Rocabruna). Aquesta actuació a càrrec de la propietat de la via, de la Diputació de Girona, s’emmarca dins de la campanya de manteniment de ferms i consistirà en la pavimentació amb formigó de 1.400 m de cuneta americana i l’estesa d’una capa d’aglomerat asfàltic de 5 cm de gruix.

Per aquesta actuació s’haurà de limitar el pas de vehicles d’acord amb aquest horari:
– Laborables del 4 al 15 de setembre es tancarà la carretera de les 9 h a les 13 h i de les 15 h a les 18 h.
– Laborables del 18 al 24 de setembre
es tancarà la carretera de les 8 h a les 17 h.

Durant la realització dels treballs es donarà pas alternatiu per als vehicles, excepte quan es faci la capa d’asfaltatge, que s’haurà d’utilitzar la carretera alternativa de la Boç.
Ens ho explica l’alcalde Xavier Guitart: