Convocatòria d’una plaça temporal de treball a l’Ajuntament de Camprodon

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció d’una persona del Programa temporal d’implementació i posada en funcionament de la gestió coordinada dels tributs municipals i de les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Camprodon pel període 2018-2010. El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 6 d’abril.
L’Ajuntament de Camprodon ha iniciat el procés de selecció d’una persona del Programa temporal d’implementació i posada en funcionament de la gestió coordinada dels tributs municipals i de les subvencions atorgades per l’Ajuntament pel període 2018-2010. La modalitat del contracte serà per obra i servei de durada determinada d’un any.
Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció es presentaran mitjançant una instància abans del pròxim divendres 6 d’abril.
Les bases de la convocatòria es poden descarregar en aquest enllaç.