Convocatòria del Consell Comarcal del Ripollès d’ajuts de transport i menjador escolar per al curs 2021-2022

Fins al 31 de maig es poden sol·licitar al Consell Comarcal del Ripollès els ajuts de menjador i transport escolar per a tots aquells alumnes que durant el curs 2021/22 estigui matriculat en el segon cicle d’educació infantil o d’educació primària de centres públics.
El Consell Comarcal del Ripollès és qui gestiona aquests serveis, de transport i menjador escolar, delegats per la Generalitat de Catalunya.
Per a més informació, podeu contactar l’àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Ripollès, trucant al número de telèfon 972 703 211 o enviant un correu electrònic a educacio@ripolles.cat o bé consultar la pàgina web: https://ripolles.cat/ensenyament