Convocatòria de Ple extraordinari per al dos de setembre

El Ple de l’Ajuntament de Camprodon celebrarà sessió extraordinària el divendres 2 de setembre a les 17h per a tractar els assumptes relacionats en l’ordre del dia següent:
 
Ordre del dia ple extrardinari