Conversió de camins privats a públics

L’Ajuntament de Camprodon aposta per la conversió de camins privats a públics. Un conveni entre la propietat i l’Ajuntament de Camprodon ha permès condicionar i convertir un camí privat de Rocabruna a públic. El conveni, aprovat en la darrera sessió plenària, recull facilitar el pas i la mobilitat de tothom per aquesta via, a peu o en cotxe, a canvi del seu manteniment. La concessió és per a quatre anys renovables. Des de l’Ajuntament s’aposta per la recuperació de camins privats, per tal obrir-los a la ciutadania, a canvi de la seva conservació.