Control de la qualitat de l’aire a Camprodon

Des d’aquesta setmana Camprodon compta amb una unitat mòbil per mesurar els nivells de contaminació de l’aire al nostre municipi. Les unitats mòbils de vigilància de la contaminació atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya són vehicles equipats amb analitzadors automàtics i captadors manuals per mesurar els contaminants atmosfèrics i sensors per a les variables meteorològiques. Complementen l’abast de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), ja que permeten fer campanyes de mesuraments directes dels nivells de qualitat de l’aire en llocs on no hi ha vigilància de la xarxa.
Tant les estacions de la XVPCA com les unitats mòbils de vigilància de la contaminació atmosfèrica mesuren els nivells de concentració a l’aire dels diferents contaminants que respirem, és a dir, els nivells d’immissió. Permeten vigilar la qualitat de l’aire en un indret i un temps determinats, per poder emprendre així les mesures necessàries per millorar-la.
La combinació dels nivells d’immissió i els paràmetres meteorològics permet localitzar l’origen dels contaminants. Ni les unes ni les altres mesuren els contaminants que emet una xemeneia o un tub d’escapament, cosa que es coneix com a nivells d’emissió.
Aquest vehicle, que s’ha instal·lat a la zona esportiva Llandrius, estarà dos mesos al nostre municipi per realitzar estudis d’impacte d’emissions atmosfèriques. A través dels seus analitzadors automàtics i manuals la unitat recopila un munt de dades que permeten l’elaboració d’aquests estudis i el foment de l’educació ambiental.  Aquesta acció s’ha realitzat arran d’una petició formal de diversos veïns interessats per aquesta qüestió.